İLBANK

Türkiye İller Bankası

İletişim stratejisi oluşturulması, amblem-logotype revizyonu ve tasarımı, görsel kimlik kılavuzu üretimi, oluşturulmuş iletişim stratejisine uygun iletişim danışmanlığı

Marka Konumlandırma
Görsel Kimliklendirme
İletişim Tasarımı